Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Witaj w mojej Polityce prywatności!

Tu przeczytasz jak zbierane, chronione i na jakich zasadach przetwarzane są Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z usług NoweHafty Katrzyna Kępka lub kupujesz moje produkty.

Nazywam się Katarzyna Kępka, jestem założycielką NoweHafty Katarzyna Kępka, adres e-mail: kontakt@nowehafty.pl i Administratorem Twoich danych osobowych.

Korzystanie z Serwisu nowehafty.pl jest dobrowolne, podobnie jak zostawianie tu Twoich danych. Niektóre dane są jednak konieczne do prawidłowego korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności. Nie przetwarzam Twoich danych do momentu wyrażenia przez Ciebie zgody, rozumianej również jako korzystanie z Serwisu z pominięciem zgody na przetwarzanie danych.

Jeśli nie akceptujesz Polityki, zaniechaj korzystania z Serwisu.

 1. Kontakt

W sprawach związanych z ochroną Twojej prywatności i plikami cookies możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@nowehafty.pl.

Informuję, że w związku z brakiem takiego obowiązku, nie wyznaczyłam Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Co mam na myśli, gdy piszę „RODO”?

Rodo to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Słowniczek

Pojęcia użyte w Polityce oznaczają:

Admistrator – Katarzyna Kępka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NoweHafty Katarzyna Kępka, ul. Na Popielówkę 57a/1, 32-087 Zielonki, NIP 7382067365, adres e-mail: kontakt@nowehafty.pl 

Newsletter – realizowana przez Administratora na rzecz Użytkownika, bezpłatna usługa, świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu korespondencji elektronicznej, zawierającej informacje o wydarzeniach organizowanych przez Administratora, a także informacje handlowe i marketingowe.

Platformy – serwisy społecznościowe Facebook i Instagram, należące do Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland, dostępne pod adresami:

Serwis – ta strona internetowa, wraz z blogiem i sklepem internetowym, znajdująca się pod adresem www.nowehafty.pl

Użytkownik – każda osoba i podmiot, korzystający z Serwisu.

Współadministrator – o celach i sposobach przetwarzania danych Użytkownika nie zawsze decyduję sama. Podmiot, z którym dzielę to uprawnienie jest Współadministratorem danych, o którym przeczytasz poniżej.

 

 1. Współadministrator

Prowadzę konta o nazwie NoweHafty na Platformach, do których z Serwisu prowadzą specjalne wtyczki. Współadministratorem przetwarzanych w ten sposób danych jest właściciel tych platform spółka Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland.

 1. Zasady przetwarzania danych: cel, zakres, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z Serwisu, jego funkcjonalności i usług Administratora, wymaga przetwarzania danych osobowych. Administrator dokonał analizy związanego z tym ryzyka. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, z zapewnieniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach, na wskazanych podstawach prawnych i przez podany okres:

Realizacja umów zawartych drogą elektroniczną, w tym kontakt e-mailowy, telefoniczny i przez Platformy) lub inne komunikatory, z obsługą zamówienia/umowy

 • Podstawa: 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług).
 • Zakres danych – dane niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia:
  • imię i nazwisko i/lub firma,
  • adres zamieszkania/siedziby,
  • NIP (przy wystawianiu faktury na firmę),
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • numer zamówienia,
  • numer rachunku bankowego,
  • informacja czy zakup dokonywany jest przez osobę będącą przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy.
 • Okres przetwarzania: przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a po jego upływie – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz dla celów księgowych i archiwalnych.

Bieżąca obsługa pozostałej korespondencji, w tym poczty e-mail, formularza kontaktowego, wiadomości prywatnych na platformach Facebook i Instagram i przekazywanej za pośrednictwem innych komunikatorów

 • Podstawa: 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony cel Administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość).
 • Zakres danych:
  • imię i/lub nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nazwa użytkownika (w przypadku platform Facebook i Instagram)
  • ewentualne inne dane Użytkownika przekazane w treści wiadomości.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wiadomość.
 • Okres przetwarzania: przez czas wymiany korespondencji lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, a następnie w celu obrony moich praw – do czasu przedawnienia roszczeń oraz dla celów archiwalnych.

Obsługa moich stron na Platformach

 • Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony cel Administratora tj. prowadzenie, administrowanie i zarządzanie moją stroną na Platformach),
 • Zakres danych:
  • nazwa użytkownika Platformy
  • informacje zamieszczone na koncie użytkownika Platformy jako publiczne
  • inne informacje przesłane/udostępnione Administratorowi przez Platformę),
  • opcjonalnie wizerunek (w przypadku ustawienia avatara zawierającego wizerunek).
 • Podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne do wchodzenia w interakcje z kontem NoweHafty na Platformach.
 • Okres przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania lub istnienia konta użytkownika na Platformie.
 • Do rozpoczęcia przetwarzania Twoich danych pochodzących z Platform dochodzi poprzez zainicjowanie interakcji (np. wciśnięcie przycisku „Obserwuj”/„Lubię to”, wysłanie wiadomości). W każdej chwili możesz zrezygnować ze śledzenia mojego profilu/konta/strony na Platformie przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na danej Platformie,
 • Ogólne zasady działania Platform są ustalane przez ich właściciela i opisane w ich regulaminach. Zasady ochrony danych przetwarzanych przez platformy są opisane w ich politykach prywatności, do których linki znajdują się w sekcji „Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich”).

Usługa Newslettera

 • Podstawa: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda).
 • Zakres danych:
  • imię,
  • adres e-mail,
  • dane o aktywności Użytkownika w związku zapisem i korzystaniem z newslettera, zbierane przez system mailingowy.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newslettera,
 • Okres przetwarzania: Do czasu wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Z usługi Newslettera możesz się w każdej chwili wypisać, klikając w służący do tego przycisk na dole każdej wiadomości Newsletter. W przypadku rezygnacji z Newslettera, nie będę już go do Ciebie wysyłać (chyba, że zapiszesz się ponownie). Twoje dane będą jednak dalej przetwarzane w celu obrony moich praw w sytuacji ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usługi (archiwizowanie i przechowywanie dowodów).

Marketing własny, w tym informowanie o produktach, promocjach, rabatach

 • Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony cel Administratora tj. marketing produktów i usług własnych),
 • Zakres danych:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko.
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji o moich produktach i usługach).
 • Okres przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Rejestracja i obsługa konta Użytkownika

 • Podstawa: 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o prowadzenie konta Użytkownika).
 • Zakres danych:
  • adres e-mail,
  • hasło,
  • opcjonalnie dane służące realizacji zamówień: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer NIP.
 • Okres przetwarzania: przez czas istnienia konta Użytkownika, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

Obsługa reklamacji, odstąpienie od umowy

 • Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny Administratora).
 • Zakres danych: dane przekazywane w treści reklamacji/odstąpienia:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres,
  • numer NIP (jeśli dotyczy),
  • numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoznania reklamacji/przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Okres przetwarzania: do czasu zakończenia procedury reklamacji/odstąpienia od umowy oraz upływu terminu na zgłoszenie reklamacji. Następnie dla celów księgowych i archiwalnych.

Usługa komentarzy na blogu nowehafty.pl

 • Podstawa: 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika).
 • Zakres danych:
  • nazwa Użytkownika (może to być imię i nazwisko),
  • adres e-mail,
  • opcjonalnie wizerunek (w przypadku ustawienia avatara zawierającego wizerunek).
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania komentarza.
 • Okres przetwarzania: komentarz wraz z nazwą Użytkownika będą widoczne na Stronie do czasu jej istnienia. Opcjonalnie do czasu zażądania przez Użytkownika usunięcia komentarza lub jego samodzielnego usunięcia przez Użytkownika.

Realizowanie obowiązków podatkowych i księgowych Administratora

 • Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny Administratora wynikający z przepisów podatkowych i księgowych, w tym o przechowywaniu dokumentów księgowych).
 • Zakres danych: dane Użytkownika widoczne na fakturze lub rachunku, tj.
  • imię i nazwisko i/lub firma,
  • adres zamieszkania/siedziby,
  • NIP (przy wystawianiu faktury na firmę),
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • informacja czy zakup dokonywany jest przez osobę będącą przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania moich obowiązków podatkowych i księgowych.

Analityka i statystyka

 • Podstawa: 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli zbieranie informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie).
 • Zakres danych: dane o zachowaniu Użytkownika w interakcji ze Stroną niestanowiące danych osobowych (wyjątkiem są dane zestawione z danymi Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika) zbierane przez Google Analytics, Pixel Facebooka i program do wysyłki Newslettera; data wizyty w Serwisie, czas spędzony na Stronie numer IP, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, aktywności podjęte w Serwisie.
 • Okres przetwarzania: Do czasu wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Spełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

 • Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązek prawny Administratora wynikający z przepisów prawa, w tym o ochronie danych osobowych),
 • Zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • inne dane osobowe podane przez Użytkownika we wskazanych wyżej procesach.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji moich obowiązków jako Administratora danych oraz skorzystania przez Ciebie z Twoich uprawnień wynikających z RODO,
 • okres przetwarzania: przez czas wymagany przepisami prawa, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z ochroną danych osobowych.

Obsługa Serwisu oraz strony Nowehafty na Platformach

 • Podstawa: 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli zapewnienie prawidłowego działania Serwisu oraz korzystania ze stron NoweHafty na Instagramie i Facebooku), a także w celu wchodzenia Użytkownika w interakcje z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 • Zakres danych: dane Użytkownika udostępnione na stronie i przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem strony.

Wykorzystywanie plików cookies

 • Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Archiwizacja i cele dowodowe

 • Po upływie okresów przetwarzania wskazanych wyżej dla każdego z celów przetwarzania, podane wyżej dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów archiwalnych i dowodowych, które będą równe okresowi przedawnienia roszczeń z poszczególnych tytułów.
 • Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli możliwość wykazania faktów związanych z działalnością Administratora, odtworzenia przebiegu korespondencji z Użytkownikiem i świadczonych na jego rzecz usług i zawartych umów sprzedaży, a także obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

 

PRZECHOWYWANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 • W przypadku świadczenia przez Administratora usług pośrednich w rozumieniu Aktu o usługach cyfrowych (DSA), umożliwiających publikowanie Treści Użytkownika (zgodnie z definicją w Regulaminie), Administrator przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe niezbędne w celu skorzystania z tej usługi oraz może przetwarzać numer IP Użytkownika. Dane są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług pośrednich. Treść Użytkownika jest przetwarzana wraz z podanymi danymi osobowymi przez czas widoczności w miejscu świadczenia usługi, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem przez Administratora usług pośrednich i wywiązania się z ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z RODO. Treść Użytkownika może być przez niego usunięta lub zmodyfikowana.
 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z AKTU O USŁUGACH CYFROWYCH (DSA)

 • W związku z realizacją obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dane przetwarzane będą w celu przyjęcia, rozpoznania zgłoszeń dotyczących treści niedozwolonych, przyjęcia i rozpoznania odwołań od decyzji w sprawie treści niedozwolonych, moderacji treści niedozwolonych i współpracy z odpowiednimi, upoważnionymi organami w związku z tymi treściami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia treści niedozwolonych, jego rozpoznania przez Administratora i podjęcia odpowiednich działań w stosunku
  do treści niedozwolonych. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym
  do realizacji celu przez czas moderacji/trwania weryfikacji zgłoszenia oraz zakończenia ewentualnej współpracy z odpowiednimi organami w związku
  ze zgłoszeniem, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych
  ze świadczeniem przez Administratora usług pośrednich.
 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Aktu o usługach cyfrowych (DSA).
 1. Sposób zbierania danych

Większość przetwarzanych danych Użytkownika, to dane pochodzące od niego samego, podane w procesie zakupu, zapisu na newsletter, zakładania Konta Użytkownika, w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usług itp. Przetwarzam także publiczne dane kont/profili, z których korzystasz, wchodząc w interakcje ze mną na Platformach. Pozostałe przetwarzane dane są to dane zbierane automatycznie, służące celom analitycznym, statystycznym oraz w celu dopasowania usług do potrzeb Użytkownika.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością, przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika, korzystam z usług świadczonych przez starannie dobrane podmioty trzecie, głównie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z podmiotami, z którymi współpracuję, zawarłam umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązały się one do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Oto ich lista:

 • cyber_Folks S.A.z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – dostawca hostingu, na którego serwerze przechowywane są dane, https://cyberfolks.pl/polityka-prywatnosci/
 • SHOPER SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą pod adresem ul.Pawia 9, 31- 154 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171 – dostawca oprogramowania sklepu internetowego, https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/
 • Łukasz Czmoch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BEEIT ŁUKASZ CZMOCH, ul. Calineczki 14-16, 05-091 Ząbki, NIP 8222231299, REGON 384529214 – właściciel platformy sprzedażowej Handmaderki, https://www.handmaderki.pl/polityka-prywatnosci/
 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – dostawca platform Instagram oraz Facebook, na których prowadzę swoje konta NoweHafty, https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – obsługa korespondencji e-mail, https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • MailerLite Limited Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – system do wysyłki newslettera, https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
 • Fakturowania Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – podmiot zapewniający system do wystawiania faktur, https://fakturownia.pl/rodo
 • InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków – firma kurierska, https://inpost.pl/polityka-prywatnosci#policy-inpost-pp
 • Anna Rudkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Rudkowska Centrum Księgowości i Szkoleń, Dobrego Pasterza, nr 52, lok. 57, 31-416 Kraków, NIP 6832029684 https://annarudkowska.pl/polityka-prywatnosci/
 • TrustMate S.A., z siedzibą przy ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław – firma zbierająca zweryfikowane opinie klientów, https://trustmate.io/privacy-policy
 • "RUCH" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Annopol 17A,  03-236 Warszawa - firma kurierska realizująca dostawy Orlen Paczka, https://www.orlenpaczka.pl/polityka-prywatnosci-2/

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności i gdy pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane zleceniobiorcom wspomagającym moją działalność, a także podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych, takim jak służby policyjne, służby bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w państwach trzecich (Google Analytics, Facebook Pixel). Niektóre Twoje dane osobowe mogą więc być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podmioty, z którymi współpracuję, stosują tzw. mechanizmy zgodności, co oznacza, że zapewniają ochronę zgodną z wymogami RODO. Z informacjami na temat ochrony danych osobowych tych podmiotów możesz zapoznać się klikając w odpowiedni link: Google LLC; Meta; MailerLite.

 

 1. Uprawnienia Użytkownika

Zgodnie z RODO, masz prawo do:

 • otrzymania potwierdzenia o przetwarzaniu danych oraz informacji stanowiących obowiązek informacyjny (art. 15 ust. 1 RODO),
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania danych,
 • żądania usunięcia danych (jeśli jest to uzasadnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 3 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (jeśli jest to uzasadnione na podstawie art. 18 ust. 1 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu zgłoszenia cofnięcia. Nie uprawnia także do żądania usunięcia danych przetwarzanych w celach archiwalnych i dowodowych,
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia podlegają ograniczeniom, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

W celu realizacji swoich praw, skontaktuj się ze mną, pisząc na adres kontakt@nowehafty.pl. W treści wiadomości wskaż żądanie oraz uzasadnij je. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni.

Możesz także cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu zgłoszenia cofnięcia.

Cofniecie zgody nie uprawnia do żądania usunięcia danych przetwarzanych w celach archiwalnych i dowodowych.

 1. Profilowanie danych

Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w celu podjęcia całkowicie zautomatyzowanych decyzji, wywołujących skutki prawne lub istotnie wypływających na Użytkownika.

Serwis korzysta z narzędzi i technologii śledzących, które pozwalają na dopasowanie treści i oferowanych produktów do profilu Użytkownika, co powinno jednak pozostać bez istotnego wpływu na Użytkownika, w szczególności pozostaje to bez wpływu na treść umów, które Użytkownik zawiera/zamierza zawrzeć z Administratorem. Zebrane informacje pozostają anonimowe i nie są zestawiane z danymi osobowymi Użytkowników, przetwarzanymi przez Administratora.

Do takiego zestawienia może dojść jedynie w przypadków Użytkowników, posiadających Konto Użytkownika. W tej sytuacji dalej pozostaje to jednak bez istotnego wpływu na Użytkownika.

 1. Pliki cookies na Stronie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu, z którego łączysz się ze Stroną. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Zgoda na cookies i ustawienia

Podczas pierwszej wizyty, Serwis wyświetla Użytkownikowi informację o cookies wraz z możliwością zmiany ustawień przeglądarki. Brak działania i dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z udzieleniem zgody na cookies wg ustawień przeglądarki.

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

Dostawca oprogramowania sklepu internetowego dla Serwisu może wykorzystywać pliki cookies na stronie Administratora do własnych celów marketingowych. 

 

Logi serwera

Korzystanie ze Strony związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera przechowującego Stronę. Każde takie zapytanie przechowywane jest w logach serwera na serwerze. Logi służą administrowaniu Stroną i obejmują: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi nie służą identyfikacji Użytkownika i nie są nikomu udostępniane.

Newsletter

Dostawcą usługi Newsletter, z którego korzystam jest MailerLite z siedzibą w Irlandii. W związku z wysyłką Newslettera, Twoje dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

Podanie danych w formularzu zapisu na usługę Newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi. Dane, które przekażesz mi w związku z zapisem do Newslettera, będą przetwarzane w celu realizacji tej usługi oraz marketingu produktów i usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 lit. f RODO), a także w celach archiwalnych i dowodowych.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Serwis wykorzystuje cookies wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, oraz narzędzi analitycznych Google Analytics, Facebook Pixel.

Google Analytics to narzędzie dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, służące tworzeniu statystyk i analityce, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (tworzenie statystyk i analityka).

Aby poprawnie korzystać z Google Analitycs, w Serwisie zaimplementowany został kod śledzący Google Analytics, wykorzystujący pliki cookies firmy Google LLC.

Użytkownik może zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując ten dodatek do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i przekazuje je do Serwerów Google, w tym znajdujących się poza terenem EOG.

Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001.

Więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 • Google Analytisc - Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizy zachowań Użytkowników na Stronie za pomocą zaimplementowanego na Stronie kodu Google Analytics. Stanowi to prawnie uzasadniony interes Administratora (statystyka i analityka). W związku z korzystaniem z tego narzędzia nie są przetwarzane żadne dane Użytkownika, umożliwiające jego identyfikację. Aby poprawnie korzystać z Google Analitycs, w Serwisie zaimplementowany został kod śledzący Google Analytics, wykorzystujący pliki cookies firmy Google LLC. Użytkownik może zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując ten dodatek do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i przekazuje je do Serwerów Google, w tym znajdujących się poza terenem EOG. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 • Pixel Facebooka – dostarczane przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, narzędzie służące zarzadzaniu reklamami.

 

 1. Zmiany Polityki

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki. Dane Użytkownika przetwarzane są zgodnie z aktualną na moment przetwarzania Polityką.

Mogę dokonywać zmian w treści tej Polityki prywatności, w szczególności w sytuacji, gdy wymaga tego rozwój mojej działalności, technologii czy zmiany w prawie.

Data publikacji: 17.10.2022r.

Data ostatniej aktualizacji: 17.10.2022r.

 

Wersje archiwalne polityki prywatności:

Polityka plików cookies wersja 1.1-23.01.2021-archiwalna

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl